Algebra innføring enkle ligninger

Dette materialet inneholder oppgaver med innføring i algebra. Det er noe enkel forklaring på hvordan man skal komme i gang med ligningene og finne det ukjente tallet X.

Om det er et vanskelig stykke, så har man regneregler for å løse slike ligninger. Poenget er å få den ukjente, x, til å være alene på 1 side av likhetstegnet. Da må man flytte tall fra en side til den andre.

PDF til utskrift.

Med fasit

Les mer: Algebra

EnglishNorway