Algebra innføring enkle ligninger

Matteoppgaver med innføring i algebra, inkludert enkel forklaring på hvordan man skal komme i gang med ligningene og finne den ukjente.

Om det er et vanskelig stykke, så har man regneregler for å løse slike ligninger. Poenget er å få den ukjente, x, til å være alene på 1 side av likhetstegnet. Da må man flytte tall fra en side til den andre.

Les mer: Algebra