Algebra ligninger med forskjellige variabelnavn

Det kan være hvilken som helst bokstav i hvilket som helst språk som representerer det ukjente i en ligning. Den kalles en “variabel”.

Disse matteoppgavene inneholder ligninger men forskjellige variabelnavn. Elevene øver å se bort fra kun “x” og “y” og lærer at dette kan gjelde hva som helst.

PDF filene er forskjellige og inneholder mange ligninger der man må finne verdien av den ukjente variabelen.