Regnerekkefølger

Regnerekkefølge er et sett med regler som forteller deg hvordan du skal gå frem om å løse en matematisk ligning eller regnestykke.

Rekkefølge huskeregel for hvordan operasjonene skal uføres er slik:

  1. (P) Parenteser først
  2. (E) Potenser og røtter (eksponenter)
  3. (MD) Multiplikasjon og divisjon
  4. (AS) Addisjon og subtraksjon

Hvordan å huske regnerekkefølge regler? Enkelt! PEMDAS!

En annen enkel måte å huske på: Gange og deling FØR pluss og minus!

La oss se på et par eksempler:

Eksempel 1. Enkel regning med alle operasjonene.

1*2+(3+4)+(5+6)2 = ?

Steg 1. Regn ut alt i parenteser.
1*2+(3+4)+(5+6)2 = ?

Etter dette steget ser ligningen slik ut:
1*2+7+112 = ?

Steg 2. Regn ut potenser.
1*2+7+112 = ?

Etter dette steget ser ligningen slik ut:
1*2+7+121 = ?

Steg 3. Utfør multiplikasjon og divisjon.
1*2+7+121 = ?

Etter dette steget ser ligningen slik ut:
2+7+121 = ?

Steg 4. Utfør addisjon og subtraksjon.
2+7+121 = ?

Nå kan vi endelig regne ut svaret:
130

Eksempel 2. Regning inne i parenteser.

1*2+(3*4+5*6-(7*8+9/3)2) = ?

I dette eksempelet har ligningen i parenteser flere operasjoner. Disse operasjonene utføres i samme rekkefølge av operasjoner som ved vanlig regning, men inne i parenteser. Man starter med innerste parenteser ved en slik regning:

1*2+(3*4+5*6-(7*8+9/3)2) =
1*2+(3*4+5*6-(7*8+9/3)2) =
1*2+(3*4+5*6-(7*8+9/3)2) =

I den innerste parentesen gjøre vi de operasjonene vi kan.
1*2+(3*4+5*6-(56+3)2) =

Vi fjerner parentesen og står igjen med 592 som vi regner ut.
1*2+(3*4+5*6-592) =
1*2+(3*4+5*6-3481) =
1*2+(3*4+5*6-3481) =
1*2+(12+30-3481) =

Så utfører vi de vanlige operasjonene med multiplikasjon først, og deretter addisjon og subtraksjon.
1*2+(-3439) =
1*2-3439 =

Deretter er det bare å regne ut til vi har svaret.
2-3439 = -3437

Eksempel 3. Komplekse røtter og potenser.

Kvadratrøtter er ikke så forskjellig som parenteser. Man gjør ferdig uttrykket inne i roten før man tar kvadratroten av tallet, før man fortsetter.

1*2+(3*(4+5)3+100/2-√2*3+9/3)2 = ?
1*2+(3*(4+5)3+100/2-√2*3+9/3)2 = ?
1*2+(3*(4+5)3+100/2-2*3+9/3)2 =
1*2+(3*(4+5)3+100/2-√2*3+9/3)2 =
1*2+(3*93+100/2-√6+3)2 =
1*2+(3*729+100/2-9)2 =
1*2+(3*729+100/2-3)2 =
1*2+(3*729+100/2-3)2 =
1*2+(2187+50-3)2 =
1*2+22342 =
1*2+ 4990756 =
2 + 4990756 = 4990758