Generelle vilkår

Allment

Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling via planetpsyd.no og relaterte sider («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Studiofreya Consulting AS. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

Du må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Planetpsyd godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Planetpsyd forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (for eksempel hvis du har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

Planetpsyd skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er tilgjengelig eller ikke. Planetpsyd har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Planetpsyd selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før Planetpsyd fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Planetpsyd er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

Nettstedet og alt innholdet der eies av Studiofreya Co. eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra oss.

Kontrakter og bestillinger

For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må du akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover du å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker bruk i samsvar med Planetpsyd Personvernpolicy.

En kjøpsavtale er inngått når Planetpsyd har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Planetpsyd via e-post. Kjøp på Nettsteded skjer umiddelbart. Kansellering av betalt vare er ikke mulig.

Kundeinformasjon

Planetpsyd anbefaler at du oppretter en brukerkonto før det foretas kjøp på Nettstedet. Hvis du registrerer din brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. Informasjon om Planetpsyd behandling av personopplysninger er gitt i Planetpsyd Personvernpolicy, som utgjør en integrert del av disse Generelle vilkårene.

Du lover å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Planetpsyd melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding.

Hvis Planetpsyd har mistanke om at du misbruker din brukerkonto eller din innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Planetpsyd rett til å blokkere tilgangen til brukerkontoen din. Planetpsyd har videre rett til å tildele deg ny innloggingsinformasjon.

Lisenser

Materialer som du laster ned på Planetpsyd er tillatt kun for personlig bruk. All kommersiell bruk er ikke tillatt.

Endringer i de Generelle vilkårene

Planetpsyd forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Planetpsyd har informert deg om endringene.

Utskillelse

Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Planetpsyd kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Planetpsyd etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.