Algebra multiplikasjon divisjon

Ligninger i algebra med multiplikasjon og divisjon.

Finn den ukjente variabelen der x er en del av et uttrykk med gange eller deling.

Sjekk regneregler i algebra ved behov.

EnglishNorway