Algebra løs opp parenteser

PDF hefte til utskrift med oppgaver i algebra med parenteser.
Elevene skal øve på å fjerne parenteser og forenkle ligninger.

Når man løser uttrykk med parenteser må man først løse opp (eller bli kvitt) parenteser og deretter finne det ukjente.

Eksempler:
2(a + 2a) = 2(3a) = 6a
2(a + 3b) = 2a + 2*3b = 2a + 6b
4a + (5a + 3b) = 4a + 5a + 3b = 9a + 3b
2(2x + 2y) + 7x = 2*2x + 2*2y + 7x = 4x + 4y + 7x = 11x + 4y