Brøkhefte

kr 89,00

Dette heftet er en PDF fil som inneholder mange brøkoppgaver til utskrift for elever i alle trinn samlet i ett mattehefte.

Heftet starter med enkle brøkoppgaver hvor elevene skal øve på grunnleggende brøkforståelse. Videre får man oppgaver i å summere, trekke fra, gange og dele brøk med forskjellige vanskelighetsgrader.

Elevene øver på brøkregning gjennom mange oppgaver som øker i vanskelighetsgrad utover heftet.

Til slutt inneholder heftet veldig vanskelige oppgaver med større brøker og brøker med heltall.

Antall sider: 70
Fasit: Ja
Versjon: 3

Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Følgende tema er dekket i heftet:

 • Finne antall deler og hvilken del av figuren er farget
 • Fargelegge figurene
 • Legge sammen brøkene med samme nevner
 • Finne fellesnevner og summere brøkene
 • Finne like og likeverdige brøk
 • Trekke fra brøkene med samme nevner
 • Subtrahere brøkene med forskjellige nevnere
 • Finne utvidet og forkortet brøk
 • Finne heltall i en «uekte brøk»
 • Skrive brøk som desimaltall
 • Sammenligne brøker
 • Regning med brøk og heltall
 • Multiplisering og deling av brøk
 • Plassere brøkene på tallinjen

Forhåndsvisning av noen sider i heftet:

EnglishNorway