Algebra ligninger med en negativ ukjent

Oppgaver i algebra med en ukjent hvor det ukjente er ofte et negativt tall.

Husk på at når X blir negativ, gjelder fortsatt vanlige regneregler. Man kan gjøre hva som helst med ligningen, så lenge verdien er lik på begge sider.

Når X er negativ, må man multiplisere med -1 på begge sider av ligningen for å få svaret.

Regnestykker til 6 og 7 trinn.

Les mer: Algebra

PDF til utskrift.