Avrunding til nærmeste hundretall

Enkle øvingsoppgaver for trinn 3 med avrundingsregler til nærmeste hundrer, og vise det på talllinjen.

Avrund til nærmeste hundrer PDF