Summer tall med to og tre sifre

Matteoppgaver legg sammen store tosifrede og tresifrede tall. Finn det ukjente.

Regneoppgaver opptil 1000.

Gratis PDf til utskrift.