Rund av til nærmeste tall

Matteoppgaver med avrundingsregler – avrunding til nærmeste tall for 3 klasse. Rund av til nærmeste tier, hundrer eller tusener. Noen lureoppgaver så vær oppmerksom!

Avrunding til nærmeste tall

EnglishNorway