Hoderegning

kr 79,00

Dette heftet er en PDF fil som inneholder mange regneoppgaver for elever på barneskolen samlet i ett mattehefte.

Heftet starter med enkle oppgaver med addisjon og subtraksjon hvor eleven skal øve på grunnleggende hoderegning. Videre får man oppgaver i å summere, trekke fra, gange og dele med forskjellige vanskelighetsgrader, samt finne 1 ukjent.

Elevene øver på hoderegning gjennom mange oppgaver som øker i vanskelighetsgrad utover heftet.

Antall sider: 50

Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

Følgende tema er dekket i heftet:

  • Addisjon
  • Subtraksjon
  • 1 ukjent
  • Gangetabell
  • Regnerekkefølger
  • Regning med hele 100
  • Regning med tall opptil 1000

Forhåndsvisning av noen sider i heftet:

EnglishNorway