Summer tall med 2 og 3 sifre

Ekstra øvingsoppgaver i matematikk for 3. trinn.

Barna skal legge sammen større tall med 2 og 3 sifre (10 til 999).

Vi øver på å bruke forskjellige teknikker for summering av store tall. Her hjelper det ikke å telle på fingrene 🙂