Avrunding til nærmeste tier

Rund av til nærmeste tier. Matteoppgaver til 3 klasse.

Ekstra matteoppgaver for avrundingsregler hvor elevene skal runde av tall til nærmeste tier. Trekk en linje mellom hver av de fargerike tallene og riktig sted på tallelinja.

Oppgavene starter fra svært enkle til noe vanskeligere.

Avrunding oppgaver til nærmeste tier – PDF