Matteoppgaver for 7 klasse

kr 79,00

Dette produktet inneholder 2 utskriftbare PDF filer: et hefte med regneoppgaver for elever i 7 trinn og et hefte med løsningsforslag.

Antall sider: 32
Fasit: ja
Versjon: 1

Legg til:

Beskrivelse

Følgende tema er dekket i heftet:

  • Hoderegning og regning med desimaler
  • Prosentregning, avrunding og regnerekkefølger
  • Oppstilt multiplikasjon og divisjon med desimaltall
  • Brøk
  • Tekstoppgaver med logikk og klokke
  • Algebra med parenteser, forskjellige variabler og brøk
  • Perspektivtegning
EnglishNorway