Lese og skriveoppgaver i gangetabell: 1 til 5 gangen

Øving i gangetabell: 1 til 5 gangen med lese- og skriveoppgaver. Barna må lese oppgavene og skrive ned hvert steg de regner ut. Oppgavene skal løses ved gange (multiplikasjon), og ikke pluss (addisjon). Det er også noen ekstra enkle regnestykker på slutten av arket.

Lese og skrive matte oppgaver i gangetabell 1 til 5 gangen PDF