9-gangen

Gangetabellen. Multiplikasjon 9 gangen utskriftbare PDF.

Enkle gangetabell oppgaver hvor elevene øver kun på 9-gangen. Det er både gange- og delingsoppgaver for at elevene skal huske sammenhengen mellom de to begrepene. Repetisjon er en bra måte å lære gangen veldig godt.

Regnestykker gangetabellen med 9-gange.