Leseoppgaver 6-gangen

Lese- og divisjonsoppgaver i matte med regnestykker opp til 6-gangen.

Matte oppgaver for 3 trinn: deling opptil 6 gange.