Gangetabell leseoppgaver opptil 6 gangen

Gangetabell 1-100 leseoppgaver: matte oppgaver opptil 6 gange.