Gangetabell første nivå 1-5

Lær gangetabellen – enkle ekstraoppgaver i matte for 3. klasse, med oppgaver til og med 5-gangen. Oppgaver går ut på å se på bilde og lage to regnestykker, bytte ut regnestykkene med gange og regne ut resultatene.

Gangetabellen 1-30.