6-gangen

6 gangen. Enkle matteoppgaver i gangentabellen hvor elevene øver eksplisitt på å gange opptil 6. Det er både gange- og delingsoppgaver for at elevene skal huske sammenhengen mellom de to begrepene.

Matteark gangetabellen med 6-gangen

Prøv også “Gangehefte” for barneskolen.