6-gangen

Ekstra enkle matteoppgaver i gangentabellen hvor elevene øver eksplisitt på 6-gangen. Det er både gange- og delingsoppgaver for at elevene skal huske sammenhengen mellom de to begrepene.

Matteark gangetabellen med 6-gangen

Prøv også «Gangehefte» for barneskolen.

EnglishNorway