Avrunding av desimaltall

Rund av desimaltall til nærmeste tideler, hundredeler eller tusendeler.

Avrunding for desimaler er veldig likt vanlig avrunding. Er tallet mellom 5 og 9, avrunder man opp. Er det mellom 0 og 4, gjør man ingenting.

For å avrunde desimaler, må man tenke på hvilken desimalplass som skal avrundes til, tidel, hundredel, tusendel osv.

Les mer om avrundingsregler med desimaltall.

PDF til utskrift med 1 eller 10 sider.
Oppgaver med fasit.