Skip to main content

Subtraksjon med tierovergang og tall opptil 100

Ekstra matteoppgaver for å øve på å subtrahere to tall med tierovergang. Barna løser mange små regnestykker og finpusser kunnskapen om subtraksjon. Tierovergang er ofte et vanskelig område for elever, så dette må det øves ekstra godt på. Regnestykkene er i utgangspunktet tilpasset barn i andre, tredje og fjerde trinn, men andre som har vanskeligheter kan også øve på disse enkle oppgavene.

Regnestykker med minus og tall opptil hundre med tier overgang.