Oppstilt addisjon og divisjon med desimaler – still opp selv

Still opp regnestykkene under hverandre slik at det blir lettere å summere eller trekke fra desimaltallene.

Det er forskjellige antall desimaler i tallene og det kan være vanskelig å forestille seg hvordan man skal løse dette på riktig måte.

Rutene under regnestykkene er et hjelpemiddel for å kunne lettere se hvor komma skal være.

Husk å ha kommaene under hverandre!

Oppstillingsoppgaver til utskrift for 7 klasse/trinn. PDF med fasit.