Trekk fra tall med to og tre sifre

Ekstra matteark med oppgaver om subtraksjon mellom tall med to og tre sifre. Oppgavene er noe vanskelige og beregnet for barn i 3 trinn. Barna skal øve på å subtrahere tall samt finne en ukjent i ligninger med større tall.

EnglishNorway