Regnerekkefølger med gange deling addisjon subtraksjon

Enkle regneoppgaver med regnerekkefølger med fasit.

Oppgavene er beregnet for barn i 4 trinn, 5 trinn og oppover. Elevene frarådes fra å bruke kalkulator. Istedet skal det brukes papir der det er behov for å utføre vanskelige multiplikasjon- og divisjonoppgaver samt addisjon og subtraksjon med større tall. Vi oppfordrer barna til å bruke oppstilt regning på papir framfor kalkulator.

Oppgavene inneholder kun addisjon, subtraksjon, gange og delingstegn. Elevene øver på å regne ut enkle matematiske ligninger med flere matematiske operasjoner.

Obs! Disse oppgavene er ikke egnet for kalkulator. En vanlig kalkulator vil garantert gi feil svar hvis man skriver inn oppgaven som den står.

Repeter teorien om rekkefølgen av matematiske operasjoner om nødvendig.