Rekkefølger og algebra – viderekomne oppgaver

Forenkle uttrykkene så mye som mulig.

Mengdetrening i regnerekkefølger og algebra med grunnleggende matematiske operasjoner: addisjon, subtraksjon, gange (multiplikasjon), deling (divisjon), brøk, kvadratrot, eksponenter og 1 eller 2 ukjente.

PDF til utskrift for elever i ungdomsskolen.

Svarene er enten heltall, heltall med 1 eller 2 ukjent, brøk eller brøk med 1 eller 2 ukjente.