Leseoppgaver om gange og deling – bildekk

Et sett med leseoppgaver for 4. klasse der Thomas skal hjelpe pappa å skifte bildekk og må regne ut hvor mange bolter skal skrus av og på. Elevene øver på å lese og forstå oppgaven samt bruke gange- og delingsregning for å finne svar.

Bildekk – leseoppgaver for 4. trinn med gange og deling.