Skip to main content

Oppstilt multiplikasjon med 2-sifret tall

Øv på multiplikasjon med flersifret tall.

I disse oppgavene skal elevene multiplisere 2-sifret tall.

Det er viktig at hvert tall skrives i sin rute. Når du skal starte utregning husk å starte med bakerste sifre som står på ener plass. Skriv det første svaret i ruta rett under ener plass på første 2-sifterede tallet.

PDF til utskrift med oppstillingsoppgaver i matte for 6. og 7. trinn.