Oppstilt divisjon med desimaltall

Øv på divisjon med store tall hvor resultatet er et desimaltall.

Alle regnestykkene har et endelig antall desimaler. Brukt gjerne systematisk oppstilling for enklere regning.

Det er en forutsetning at eleven kan gangetabellen veldig godt. Se kategori “Gangetabellen” eller prøv “Gangeheftet” hvis det må øves mer.

Oppstillingsoppgaver for elever i 7 trinn.

PDF oppgaver til utskrift.

Med fasit.