Klokka kvart fortsett mønsteret

Videregående klokkeoppgaver for 4. trinn.

Her er klokkeoppgaver som er ett steg opp fra vanlige “hva er klokken”-oppgaver. Nå skal barnet finne mønsteret, og skrive de neste digitale klokkeslettene og tegne de neste analoge klokkene.

Mønsteret kan være hele timer, noen timer og minutter og det kan gå frem i tid og bak i tid.

Dette krever konsentrasjon og god kontroll på klokken generelt.

Fortsett mønsteret klokkeoppgaver fri PDF.