Matematikk

Matteoppgaver for 4. klasse i PDF og online form. I det fjerde trinnet skal eleven kunne hele gangetabellen utenat og bruke den i hoderegning. Eleven skal kunne lese og tegne posisjoner på rutekart og koordinatsystem, forstå klokkeslett med timer, minutter og sekunder. Eleven skal kunne velge regneart med begrunnelse, finne og forstå matematisk informasjon i teksten.

EnglishNorway