Digital klokke regnestykker med 5 min nøyaktighet

Regnestykker med digital klokke hvor barna skal bruke addisjon og subtraksjon av klokkeslett samt finne ut hvor lenge er det mellom to klokkeslett med forskjellig måte å skrive klokka på.

Regnestykkene har 5 minutters nøyaktighet for å tilpasse for barn på 4 trinn og 5 trinn og for å unngå å bruke kalkulator.

Subtraksjon av klokkeslett hvor man skal subtrahere og huske på at det er 60 minutter i en time er erfaringsmessig ekstra vanskelig for barn i 4 og 5 klasse.