Klokke

En samling av klokkeoppgaver for barn i norsk barneskole. Oppgavene er laget med både analoge og digitale klokker og lærer barna å forstå tid og klokkeslett, samt å lese klokken. Vi har også laget klokkeregnestykker der barna må øve på å legge til og trekke fra tid. De minste barna kan øve på å tegne visere på analog klokke. De mer avanserte oppgavene går på å summere tid og svare på spørsmål.

EnglishNorway