Desimaltall, brøk og prosent

Her kan du lære litt mer om desimaler, prosent og brøk og konvertering mellom de.

Dette er en utskriftbar PDF med regnestykker for elever i 6 eller 7 trinn.