Desimaltall prosent og brok – 10 ark

kr 39,00

PDF til utskrift med 10 sider med regneoppgvaer i matematikk: konvertering mellom desimaler, brøk og prosent.
Fasit er inkludert.

EnglishNorway