Desimaltall som tekstoppgaver og brøk med tideler og hundredeler

Ta desimaltall i tekstform eller som brøk og skriv om til desimalform. Elevene hører mye om tideler og hundredeler på skolen, men vet ofte ikke hva det betyr.

Disse mattestykkene skal hjelpe eleven med å forstå sammenhengen mellom desimaler og brøkdeler, og hvordan disse kan bli konvertert om til hverandre og brukt om hverandre.

Legg til:

Kommentarer

EnglishNorway