Desimaltall som tekstoppgaver og brøk med tideler og hundredeler

Desimaltall i tekstform eller som brøk. Skriv om til desimalform. Elevene hører mye om tideler og hundredeler på skolen, men vet ofte ikke hva det betyr.

Disse mattestykkene skal hjelpe eleven med å forstå sammenhengen mellom desimaler og brøkdeler, og hvordan disse kan bli konvertert om til hverandre og brukt om hverandre.