Desimaltall addisjon og subtraksjon med opptil 4 siffer

Regning med desimaltall med flere siffer etter komma.

PDF inneholder pluss og minus oppgaver der elevene skal regne ut resultatet i hodet uten bruk av kalkulator.

Vanskelighetsgraden øker da det kan være forskjellig antall siffer etter komma som skal legges sammen eller trekkes fra.

Ekstra matteoppgaver for elever i 6 trinn.