Tallrekker med heltall og desimaltall

Fullfør tallmønster med heltall og desimaltall.

Oppgaven tester om eleven kjenner igjen regnemønstre og kan analysere differansen mellom tallene.

En av oppgavene inneholder Fibonacci rekken. Det forventes ikke at elevene på 4 eller 5 trinn finner ut av den, men det kan være interessant å se om elevene merker den.

Rekkene bruker både pluss, minus og gange på både heltall og desimaltall.

Legg til:

Kommentarer

EnglishNorway