Skip to main content

Den lille gangetabellen drill og oppgaver med 1 ukjent

Ekstra gangedrill oppgaver hvor elevene øver på ganging og deling samt løser gangeoppgaver med 1 ukjent. Oppgavene inkluderer regnestykker fra hele den lille gangetabellen og passer for elever i 3 og 4 trinn.

Den lille gangetabellen oppgaver med deling, ganging og en ukjent