8-gangen

Den lille gangetabellen og 8 gangen PDF til utskrift.

Enkle matteoppgaver i gangentabellen hvor elevene øver eksplisitt på 8-gangen.

Det er både gange- og delingsoppgaver for at elevene skal huske sammenhengen mellom de to begrepene. Repetisjon er en bra måte å lære gangen veldig godt.

Regnestykker gangetabellen med 8-gangen