Tegn visere på klokken: eksakt klokkeslett

Dette er en til oppgave der eleven skal tegne klokken. Eleven skal også skrive klokkeslettet ut fra teksten under klokkene.

PDF matte oppgave: tegn visere på klokken, eksakt klokkeslett.

Legg til:
EnglishNorway