Tegn visere på klokken: eksakt klokkeslett

Klokkeoppgaver med eksakt klokkeslett. Elevene skal tegne visere og skrive klokkeslettet ut fra teksten under klokkene.

PDF matte oppgave: tegn visere på klokken, eksakt klokkeslett.