Arbeidsark om tid, tekstoppgaver

Eksempeloppgaver:

Hvor mange sekunder er det i et minutt?

Hvor mange minutter er det i en time?

Hvor mange timer er det i en dag (døgn)?