Addisjon og subtraksjon med 1 ukjent og tall opptil 100

Matteopgaver med 1 ukjent for elever i 4 trinn, 5 trinn og oppover.

Elevene øver på addisjon og subtraksjon hvor ligningen mangler ett tall på forskjellige plasser. På denne måten lærer barna å være oppmerksomme og tenke annerledes hver gang de skal løse en oppgave.