Enkel addisjon og subtraksjon med negative tall

Regning med addisjon og subtraksjon med negative heltall. Dette PDF arket inneholder enkle regnestykker i matte for barn i 7 trinn. Øv på oppgaver ved å legge til og subtrahere heltall fra minus til pluss 20.

Tallregning med negative tall enkel PDF ark.