Desimaltall multiplikasjon og divisjon med ti hundre og tusen

Enkle regnestykker med desimaltall og flytting av komma fram og tilbake. Elevene øver på å gange og dele desimaltall med multiplum av 10 og får ekstra øving på forståelse av gange og komma tall.

Oppgavene er delt i printable PDF ark med 1, 5 eller 10 sider og inneholder 60 regnestykker av diverse vanskelighetsgrad per ark.