Regnerekkefølger og algebra – innføring

Algebraoppgaver – forenkle uttrykkene så mye som mulig.

Innføring i mengdetrening med regnerekkefølger og algebra med grunnleggende matematiske operasjoner, brøk, kvadratrot, eksponenter og 1 eller 2 ukjente.

PDF til utskrift for elever i ungdomsskolen.

Svarene er enten heltall, heltall med 1 eller 2 ukjent, brøk eller brøk med 1 eller 2 ukjente.

Brøkene skal forenkles så mye som mulig, men ikke løses til desimaltall!