Minus 1-100: penger, regne ut og trekke en strek

Enkle regneoppgaver – minus tall 1 til 100

1. Regn ut
Sofia har 68 kroner. Emil har 21 kroner mer enn Sofia. Tuva har 100 kroner.
Hvor mange flere kroner har Tuva enn Emil?

2. Regn ut

3. Trekk strek mellom regnestykker med samme svar

oppgaver minus 2 klasse - regn ut hvem har mest, regn ut, trekk strekk-thumbnail

Download PDF