Pluss 1-100: varer i butikken, regn ut, trekk strek

Enkle regneoppgaver med pluss og tall 1 til 100. Barna skal telle varer i butikken, løsne enkle regnestykker, samt trekke strek mellom regnestykker med samme svar.

Enkle matteoppgaver med pluss og tall opptil 100