Minus med tier-overgang

Minus med tier-overgang, vis hvordan du tenker. Med eksempel i oppgaven.

Middels vanskelig

Last ned oppgaver minus med tier overgang.